ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ωράριο λειτουργίας γραμματείας εκδήλωσης

Σάββατο 30 Μαρτίου 2019, 08:00-18:00

Γλώσσα

Η επίσημη γλώσσα της Εκδήλωσης είναι η Ελληνική.

Τόπος εκδήλωσης

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο.

Εμπορική έκθεση

Κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών και ιατρικών προϊόντων για την ενημέρωση των συμμετεχόντων.

Εγγραφές

Οι εγγραφές θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συμπλήρωσης και υπογραφής του σχετικού δελτίου εγγραφής στη γραμματεία του Συνεδρίου.

Κάρτα εισόδου στον συνεδριακό χώρο και barcode

Για την παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου οι σύνεδροι είναι απαραίτητο να φέρουν τη διακριτική κονκάρδα εγγραφής που χορηγείται από τη γραμματεία της Εκδήλωσης και πρέπει να τη φορούν καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο συνεδριακό χώρο. Στην κάρτα αυτή υπάρχει γραμμωτός κώδικας (barcode) τον οποίο πρέπει ο σύνεδρος να σαρώνει (scan) σε ειδικό μηχάνημα σάρωσης (scanner), που υπάρχει στις εισόδους της συνεδριακής αίθουσας, κάθε φορά κατά την είσοδο και έξοδό του από αυτή. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης κάθε συνέδρου. Εφόσον ο σύνεδρος καλύψει πάνω από το 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος δικαιούται να παραλάβει το πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Κέντρο παραλαβής διαφανειών (slide center/preview room)

Η αίθουσα ομιλιών παρέχει εξοπλισμό με Η/Υ για παρουσίαση μέσω PowerPoint, DVD & Data Video Projector. Οι ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν το υλικό της παρουσίασης τους (USB, CD-ROM) τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους στο κέντρο παραλαβής διαφανειών.

Μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης

Στους συμμετέχοντες ιατρούς θα χορηγηθούν 7 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, με την προϋπόθεση παρακολούθησης τουλάχιστον του 60% των ωρών του προγράμματος και την παράδοση του δελτίου αξιολόγησης.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα παραλαμβάνεται από τη γραμματεία στο τέλος της εκδήλωσης με επίδειξη της κονκάρδας εγγραφής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η παράδοση στη γραμματεία συμπληρωμένου του δελτίου αξιολόγησης.

Στο πιστοποιητικό θα αναγράφεται μοριοδότηση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (7 CME-CPD Credits).

Γραμματεία Συνεδρίου:

Focus on Health E.Π.Ε.
Ιωάννου Γενναδίου 16 – 11521 Αθήνα
Τ: 210 7223046 • F: 210 7223220
events@focusonhealth.gr

Just another Focus On Health Events site

en_USEnglish
en_USEnglish